Solarna Energija

Solarni paneli na Spensu
2011/05/26,15:50

Novosadski Spens se greje solarnim panelima!

Ovu vest najavio je ministar za zaštitu životne sredine Oliver Dulić. 

Razlog: smanjenje troškova električne energije i grejanja.

On kaže da je godišnja potrošnja energije 170 miliona dinara, a instaliranjem solarnih panela ta investicija bi se isplatila za samo nekoliko meseci.

 

 

Prva solarna elektrana u Vojvodini
2011/05/25,15:50

Prva solarna elektrana puštena u rad u vojvođanskom gradu Kuli. Ova elektrana se nalazi u Tehničkoj školi „Mihajlo Pupin“ u Kuli i napajaće električnom energijom potrošače u kabinetu profesora Ivana Marjana koji je osmislio ovaj projekat.Opširnije... 

 

Solarna Autobuska Stanica
2011/05/18,16:37

Ideja je da se obezbedi ekološki pristup u nekoj urbanoj sredini, da se (OIE) počnu primenjivati i u javnom životu građana, i da se olakša ekonomsko opterećenje gradskog budžeta. obnovljivi izvori energijeSunčeva energija je ovim projektom pokazala još jednu stranu mogućeg učešća u pobošljanju životnog staništa i okoline. Pored toga, koriste se štedljiva LED rasveta.

 

Šta je potrebno za izdavanje energetskih dozvola?
2011/05/04,16:38

Zahtev za izdavanje energetske dozvole zavisi od vrste i namene objekta za čiju izgradnju se izdaje dozvola, a spisak potrebne dokumentacije se nalazi u nastavku.

Ovde možete skinuti Registar izdatih energetskih dozvola.

Sektor opšte energetike i Sektor za obnovljive izvore energijeSektor elektroenergetike

Spisak izdatih energetskih dozvola za izgradnju energetskih objekata za proizvodnju električne energije snage preko 10 MW, prenos i distribuciju električne energije

Uz podnošenje zahteva za izdavanje energetske dozvole neophodno je priložiti i dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 4.240,00 dinara.

 • žiro račun broj: 840-742221843-57
 • poziv na broj: 35-016-10900
 • primalac: Republika Srbija
 • svrha uplate: zahtev za izdavanje energetske dozvole

Ministar rudarstva i energetike na osnovu priložene dokumentacije i dostavljenih podataka donosi rešenje kojim se izdaje energetska dozvola ili odbija zahtev za izdavanje energetske dozvole.

Ako je zahtev za izdavanje energetske dozvole nepotpun ili ne sadrži sve potrebne podatke, podnosilac zahteva će u roku od petnaest dana od dana podnošenja zahteva biti obavešten o nedostacima i biće mu određen novi rok za kompletiranje dokumentacije tj. otklanjanje nedostataka.

U slučaju da podnosilac zahteva za izdavanje energetske dozvole ne dostavi traženu dokumentaciju i podatke u ostavljenom roku – zahtev će biti odbačen.

Rešenje o izdavanju energetska dozvole sadrži precizne podatke o subjektu kome se izdaje energetska dozvola:

 • naziv, odnosno ime investitora (poslovno ime, pravna forma, sedište, delatnost, poreski identifikacioni broj (PIB broj), odnosno ime investitora, matični broj);
 • tehničke podatke o energetskom objektu, postrojenju ili sistemu čija se izgradnja, odnosno rekonstrukcija namerava (hidroelektrana, termoelektrana, elektrana-toplana, transportni, odnosno distributivni sistem, gasno postrojenje, objekata za proizvodnju derivata nafte, objekata za skladištenje nafte, prirodnog gasa i dr.) kapacitet i tehničko-tehnološke karakteristike (vrsta goriva, postrojenja i opreme, proizvodne karakteristike i sl.);
 • lokaciji, odnosno području na kojem će se graditi energetski objekat;
 • roku u kome je investitor dužan da otpočne sa izvođenjem radova na izgradnji energetskog objekta, sa napomenom da po isteku tog roka prestaje važnost izdate energetske dozvole;
 • uslovima koje mora ispunjavati imalac energetske dozvole u pogledu načina uređivanja odnosa u slučaju prestanka rada, odnosno korišćenja energetskog objekta, postrojenja ili mreže (rok, troškovi uklanjanja energetskog objekta, sanacija lokacije i dr;
 • merama zaštite životne sredine utvrđene propisima koje se odnose na određenu lokaciju i vrstu objekta koji će se gradi;
 • konstataciji da je investitor dužan da osam dana pre početka građenja objekta obavesti ministarstvo nadležno za poslove energetike o početku izvođenja radova.

Preuzmite:

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA IZDAVANjE ENERGETSKE DOZVOLE, SADRŽINI ZAHTEVA I NAČINU IZDAVANjA ENERGETSKE DOZVOLE (SLUŽBENI GLASNIK RS br.23/06 i 113/2008)

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS Powered by LifeType and blog.co.yu