Solarna Energija

Solarno hlađenje
2011/06/06,13:05
Postupаk solаrnog hlаđenjа ubrаjа se među tаkozvаne „postupke hlаđenjа hlаdnom vodom“, kod kojih vodа služi zа odvođenje toplote iz prostorijа, tj područjа zgrаde i pri tome cirkuliše u zаtvorenom sistemu. Nastavak
Korišćenje solarne energije za grejanje i pripremu tople vode
2011/06/01,16:40

Solarni toplotni sistemi se najviše koriste za pripremu potrošne tople vode, a zahvaljujući energetskoj politici i sve boljim toplotnim karakteristikama građevina sve češće koristimo solarnu energiju za grejanje. Primenom solarne energije može se pokriti i do 65% godišnjih potreba za toplotom.

Deo teksta je preuzet sa internet stranice www.alterenergija.com

Nastavak teksta pročitajte ovde.

Solarni paneli na Spensu
2011/05/26,15:50

Novosadski Spens se greje solarnim panelima!

Ovu vest najavio je ministar za zaštitu životne sredine Oliver Dulić. 

Razlog: smanjenje troškova električne energije i grejanja.

On kaže da je godišnja potrošnja energije 170 miliona dinara, a instaliranjem solarnih panela ta investicija bi se isplatila za samo nekoliko meseci.

 

 

Prva solarna elektrana u Vojvodini
2011/05/25,15:50

Prva solarna elektrana puštena u rad u vojvođanskom gradu Kuli. Ova elektrana se nalazi u Tehničkoj školi „Mihajlo Pupin“ u Kuli i napajaće električnom energijom potrošače u kabinetu profesora Ivana Marjana koji je osmislio ovaj projekat.Opširnije... 

 

Solarna Autobuska Stanica
2011/05/18,16:37

Ideja je da se obezbedi ekološki pristup u nekoj urbanoj sredini, da se (OIE) počnu primenjivati i u javnom životu građana, i da se olakša ekonomsko opterećenje gradskog budžeta. obnovljivi izvori energijeSunčeva energija je ovim projektom pokazala još jednu stranu mogućeg učešća u pobošljanju životnog staništa i okoline. Pored toga, koriste se štedljiva LED rasveta.

 

Šta je potrebno za izdavanje energetskih dozvola?
2011/05/04,16:38

Zahtev za izdavanje energetske dozvole zavisi od vrste i namene objekta za čiju izgradnju se izdaje dozvola, a spisak potrebne dokumentacije se nalazi u nastavku.

Ovde možete skinuti Registar izdatih energetskih dozvola.

Sektor opšte energetike i Sektor za obnovljive izvore energijeSektor elektroenergetike

Spisak izdatih energetskih dozvola za izgradnju energetskih objekata za proizvodnju električne energije snage preko 10 MW, prenos i distribuciju električne energije

Uz podnošenje zahteva za izdavanje energetske dozvole neophodno je priložiti i dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 4.240,00 dinara.

 • žiro račun broj: 840-742221843-57
 • poziv na broj: 35-016-10900
 • primalac: Republika Srbija
 • svrha uplate: zahtev za izdavanje energetske dozvole

Ministar rudarstva i energetike na osnovu priložene dokumentacije i dostavljenih podataka donosi rešenje kojim se izdaje energetska dozvola ili odbija zahtev za izdavanje energetske dozvole.

Ako je zahtev za izdavanje energetske dozvole nepotpun ili ne sadrži sve potrebne podatke, podnosilac zahteva će u roku od petnaest dana od dana podnošenja zahteva biti obavešten o nedostacima i biće mu određen novi rok za kompletiranje dokumentacije tj. otklanjanje nedostataka.

U slučaju da podnosilac zahteva za izdavanje energetske dozvole ne dostavi traženu dokumentaciju i podatke u ostavljenom roku – zahtev će biti odbačen.

Rešenje o izdavanju energetska dozvole sadrži precizne podatke o subjektu kome se izdaje energetska dozvola:

 • naziv, odnosno ime investitora (poslovno ime, pravna forma, sedište, delatnost, poreski identifikacioni broj (PIB broj), odnosno ime investitora, matični broj);
 • tehničke podatke o energetskom objektu, postrojenju ili sistemu čija se izgradnja, odnosno rekonstrukcija namerava (hidroelektrana, termoelektrana, elektrana-toplana, transportni, odnosno distributivni sistem, gasno postrojenje, objekata za proizvodnju derivata nafte, objekata za skladištenje nafte, prirodnog gasa i dr.) kapacitet i tehničko-tehnološke karakteristike (vrsta goriva, postrojenja i opreme, proizvodne karakteristike i sl.);
 • lokaciji, odnosno području na kojem će se graditi energetski objekat;
 • roku u kome je investitor dužan da otpočne sa izvođenjem radova na izgradnji energetskog objekta, sa napomenom da po isteku tog roka prestaje važnost izdate energetske dozvole;
 • uslovima koje mora ispunjavati imalac energetske dozvole u pogledu načina uređivanja odnosa u slučaju prestanka rada, odnosno korišćenja energetskog objekta, postrojenja ili mreže (rok, troškovi uklanjanja energetskog objekta, sanacija lokacije i dr;
 • merama zaštite životne sredine utvrđene propisima koje se odnose na određenu lokaciju i vrstu objekta koji će se gradi;
 • konstataciji da je investitor dužan da osam dana pre početka građenja objekta obavesti ministarstvo nadležno za poslove energetike o početku izvođenja radova.

Preuzmite:

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA IZDAVANjE ENERGETSKE DOZVOLE, SADRŽINI ZAHTEVA I NAČINU IZDAVANjA ENERGETSKE DOZVOLE (SLUŽBENI GLASNIK RS br.23/06 i 113/2008)

Princip rada fotonaponskih ćelija
2011/04/24,10:42

Sunce je daleko najveći izvor energije u solarnom sistemu. Količina solarne energije koja svake minute stiže na Zemlju dovoljna je da zadovolji godišnje energetske potrebe čovečanstva u trenutnoj fazi razvoja. Uprkos ogromnom potencijalu, iskorišćavanjem solarne energije trenutno se pokriva vrlo mali postotak energetskih potreba čovečanstva. Jednim delom to je zbog slabe razvijenosti trenutnih tehnologija za iskorišćavanje energije Sunca, ali ipak je najveći problem trenutna cena sistema za iskorišćavanje solarne energije.

Postoji nekoliko načina iskorišćavanja energije Sunca. Najjednostavniji i najjeftiniji način iskorišćavanja solarne energije svakako je grejanje vode ili neke druge tečnosti za upotrebu u domaćinstvima. Elementi koji iskorišćavaju energiju Sunca za grejanje vode nazivaju se solarni kolektori i uobičajeno se postavljaju na krovove kuća i zgrada. Drugi način iskorišćavanja energije Sunca je koncentrisanje solarne energije pomoću sistema ogledala i stvaranje velike količine toplotne energije koja se kasnije u standardnim generatorima pretvara u električnu energiju. Ovakva postrojenja mogu biti vrlo velika i uobičajeno se grade u pustinjama, a služe za normalnu komercijalnu proizvodnju električne energije.

Fotonaponske ćelije su treći i najpoželjniji način iskorišćavanja energije Sunca, ali zbog slabe efikasnosti i visoke cene trenutno se ne koriste u velikoj mjeri. Fotonaponske ćelije direktno pretvaraju solarnu energiju u električnu energiju. Fotonaponske ćelije uobičajeno se koriste tamo gde nije moguće dovesti neki drugi izvor energije, npr. na satelitima, na znakovima uz ceste i slično. Dodatno se koriste za napajanje energijom malih potrošača, npr. džepnih kalkulatora.

Fotonaponski efekt otkrio je francuski fizičar Alexandre-Edmond Becquerel (1820-1891) 1839 godine. Fotonaponske ćelije izgrađene su od dva sloja – pozitivnog i negativnog, a razlika potencijala između ta dva sloja zavisi od intenziteta solarnog zračenja. Solarna energija stiže na Zemlju u obliku fotona. Prilikom pada na površinu solarne ćelije ti fotoni predaju svoju energiju panelu i na taj način izbijaju negativno nabijene elektrone iz atoma. Izbijeni elektroni kreću se prema drugoj (negativnoj) strani panela i na taj način dolazi do razlike potencijala, tj. generiše se električna energija. Fotonaponske ćelije grade se od silicijuma, a silicijum je jedan od najzastupljenijih elemenata na Zemlji.

Detaljnije o osnovnom principu rada fotonaponskih ćelija možete vidjeti u video prikazu:

 

 

Instalacija solarnih panela
2011/04/20,07:20

Jedan od najboljih načina da se iskoristi sunčeva energija jeste uz pomoć fotonaponskih solarnih panela, koji se obično instaliraju na krovovima. Instalacija solarnog panela nije preterano komplikovan proces, mada se preporučuje stručna pomoć. 

Jedan od najvažnijih aspekata prilikom instalacije solarnih panela jeste provera koliko je moguće direktno izlaganje suncu. Što je direktnije izlaganje, veća je količina električne energije koja će biti generisana kroz panele.

U slučaju da krov ne dobija onoliko sunca koliko bi trebalo, ploče se postavljaju pod određenim uglom. Ovo je veoma važno, jer ukoliko je panel postavljen pod odgovarajućim uglom onda će iskorišćenost sunčeve energije biti maksimalna. Smernice:

 • 0-15 stepeni geografske širine: 15 stepeni zavesa;
 • 15-25 stepeni geografske širine: ista zavesa (isti procenat važi i do 40 stepeni geografske širine);
 • >40 stepeni geografske širine: dodati 20 stepeni zavese na geografsku širinu.

 

Farma krava sa obnovljivim izvorima energije
2011/04/19,20:53

Na teritoriji opštine Golubac postoji farma krava koja se velikim delom snabdeva iz obnovljivih izvora energije. Pogledajte sledeći prilog u kome će opširnije biti prikazana ova farma. Možda će nekoga od vas zainteresovati ovakav vid energije.

 

 

Neka od najčešće postavljanih pitanja vezanih za solarne panele
2009/05/28,10:16

 

 

Zapazio sam da raste interesovanje čitalaca ovog bloga za ugradnjom solarnih panela u svoje domove. Međutim, postoje i mnoge nedoumice vezane za nabavku i ugradnju istih.

Najčešće postavljana pitanja su:

Gde mogu da kupim solarne panele?

Kako se ugrađuju solarni paneli?

Koja je cena nabavke i ugradnje solarnih panela u kuću određene kvadrature?

Da li postoji u Srbiji neko ko se bavi prodajom i ugradnjom solarnih panela?

Odgovore na ova i slična pitanja sam potražio i došao do nekih saznanja.

Ja nisam ekspert iz ove oblasti, ali me interesuje i, radim na svom usavršavanju. Prema tome, ne znam odgovore na sva vaša pitanja, ali se mogu potruditi da vas povežem sa osobama koje su stručnije i iskusnije od mene po pitanju solarnih panela.

U Srbiji postoji nekoliko kompanija koje se bave prodajom i ugradnjom solarnih panela. Ove kompanije su uvoznici solarnih panela i opreme potrebne za sakupljanje i transformaciju Sunčeve energije u toplotnu, odnosno električnu energiju, jer ne postoji domaći proizvođač ovakvih proizvoda. Neke od navedenih kompanija su i iz Hrvatske. U ovim kompanijama ćete pronaći odgovore na neka od komercijalnih pitanja.

Te kompanije su:

 

Centar Tesla

Beograd, Susedgradska 4b,

011 234 06 72
063 452 978
brana01@eunet.yu

Vinča-Solar
Pošt. Fah 552, 11001 beograd
011 245 36 81
4447928
2447928
2458222 lokal 599
063 336370
marcosun@eunet.yu
(Solarna elektrika, sistemi za zagrevanje
i navodnjavanje i vetrogeneratori)

Stars ltd. doo Beograd
Koste Glavinića 2, Beograd
011 26 50 862
komercijala Vojvode Mišića 17
011 36 90 978
36 91 346
stars@sbb.co.yu
www.stars-lights.com
(Solarni kolektori za zagrevanje vode)

SZR El Sol
Hajduk Veljkova 196, Požarevac
012 225 370
063 368 341
nikolic@elsol.co.yu
www.elsol.co.yu
(Solarni kolektori za zagrevanje vode
i fotonaponski kolektori)

DP NISSAL
Niš, Cara Konstantina bb
018 541 510
018 541 501
018 541 339, 541 462
dejanciric@nissal.co.yu
www.nissal.co.yu
(Solarni kolektori za zagrevanje vode)

PODVIS
19350 Knjaževac, Dobrivoja radosavljevića bb
019 732 122
019 731 827
019 731 718
podvis@sezampro.yu
www.podvisterm.co.yu
(Solarne sušare i bojleri)

Solar doo
32000 Čačak, Birčaninova 8
032 371 611
032 371 692
solar@yu1.net
www.solar.co.yu
(solarne sušare, kolektori)

PP TERMO
19350 Knjaževac, Jug Bogdanova 1
019- 733 757
belikorali@yahoo.com

S.O.K. GPTR
Veljka Vlahovica 57
KraljevoSrdjan Dragojlović,dipl.el.ing
064 8333671
info@digicad.biz
(Solarni kolektori za zagrevanje vode)

Horvatić doo
10432 Breqana, Samoborska 26, Hrvatska
Predstavništvo u r. Srbiji
www.horvatic.hr
(solarni kolektori, rezervoari topline, kompleti)

Ventico doo
Danice Marković 2a, 11000beograd
011 3472 301 011 3472339
office@ventico.co.yu
www.ventico.co.yu

Solarart doo
10020 zagreb, Remetinečka cesta 75c, Hrvatska
info@solarart.hr
www.solarart.hr
Rade u R. Srbiji
(projektovanje, montaža i prodaja solarne opreme)

Energoekonomik
Maleška 10 Beograd
Veleprod I maloprodaja centar grada 011 2647 081 063 319 511
Samo maloprodaja Surčin Vojvođanska 225
eenergo@yubc.net
www.energoekonomik.com
(prohromski solarni bojleri, solarni paneli, kotlovi na gas)

Rehao doo
11080 Zemun, Batajnički drum 283e
011 3770 301
011 3770 319
lidija.rajkovic@rehau.com
beograd@rehau.com
www.rehau.com
proizvodi za geotermalnu energiju, solarnu, prateće spoljne i unutrašne instalacije

 Izvor liste kompanija: www.well.org.rs

 

Aktivna solarna energija
2008/12/16,12:58

    U prethodnom clanku sam kazao da postoje dve vrste solarne enegrije: aktivna i pasivna solarna energija. Ovaj put cu reci nesto vise o aktivnoj solarnoj energiji.

    Aktivni solarni sistemi koriste solarne kolektore i dodatnu elektricnu energiju za napajanje pumpi i ventilacionih uredjaja za distribuciju sunceve energije. Osnovni deo solarnog kolektora je crni absorber koji konvertije suncevu energiju u toplotnu energiju. Toplotna energija se transformise na drugoj lokaciji i koristi za trenutno zagrevanje ili se skladisti za kasnije koriscenje. Toplota se transformise uz pomoc cirkulisuce vode, antifriza, a ponekad pomocu vazduha. Aktivna solarna energija se upotrebljava za zagrevanje bazena, za stvaranje tople vode za kucnu upotrebu, za ventilaciju, kao i za komercijalnu upotrebu kao sto je pranje rublja, pralje automobila, stvaranje tople vode za tusiranje u fitnes centrima...

    Najuobicajnija forma zagrevanja vazduha jeste pasivno solarno zagrevanje, Medjuti, postoji nekoliko nacina za koriscenje aktivne solarne energije za zagrevanje vazduha. Najcesce koriscen metod podrazumeva koriscenje zastaklenih kolektora za toplotu i toplotne trasformatore tecnosti koja se cuva u rezervoaru. Toplota iz rezervoara se transformise u podni sistem grejanja. Ta toplota se zatim siri po prostoriji uz pomoc ventilacionih sistema.

    Jos jedan nacin da se iskoristi aktivna sunceva energija jeste za stvaranje tople vode za kucne potrebe. Tipicni ovakvi sistemi prave teperaturu vode od 50 - 75 stepena celzijusovih. Ovaj sistem koristi staklene kolektore koji su montirani na krovu objekta, a koji su takodje povezani sa rezervoarom. Vazduh se upumpava u kolektore gde se zagreva uy pomoc sunca, zatim se tako zagrejan vraca u rezervoar gde zagreva vodu. Uz pomoc ovakvih sistema veliki comercijalni sistemi mogu dramaticno smanjiti svoje troskove grejanja. 

Iz navedenih primera se moze zakljuciti da koriscenjem aktivne solarne energije mozemo mnogo smanjiti troskove grejanja, sto je izvanredno ako se uzme u obzir da cena grejanja konstantno raste.

O ovj vrsti solarne energije mozete naci vise informacija ovde

Pasivna solarna energija
2008/12/16,12:17

    Postoje dve vrste solarne energije: pasivna i aktivna. U sledecem tekstu cu opisati pasivnu solarnu energiju.

    Pasivno solarno grejanje i hladjenje predstavljaju veoma vaznu strategiju za izbacivanje tradicionalnih izvora energije iz zgrada i stanova. Svako ko sedi, po letnjem ili zimskom danu ,okrenut licem ka prozoru, moze osetiti efekte pasivne solarne energije.  Pasivne solarne tehnike mogu biti pouzdan izvor solarne energije u zgradama koje su pazljivo projektovane i izgradjene sa namerom da iskoriste ovu vrstu energije. Termin "pasivna" implicira da se ne koristi dodadatna mehanicka oprema, osim uobicajenih gradjevinskih materijala. Sve pasivne solarne tehnike koriste gradjevinske elemente kao sto su zidovi, prozori, podovi, krovovi, i druge eksterne gradjevinske i bastenske elemente da bi kontrolisale generisanje toplote koja se dobija od suncevog zracenja. Solarni grejaci su napravljeni tako da sakupljaju i cuvaju toplotnu energiju koje je nastala direktno od suncevih zraka. Pasivno hladjenje minimizira efekte suncevih zraka, sakuplja ih, transgormise i propusta kroz ventilacione sisteme.

    Drugi solarni koncept je dizajniran za dnevno svetlo. On prikuplja prirodnu dnevlu svetlost i transformise je u elektricnu energiju koja moze da se koristi u domacinstvu. Korist koja se ostvaruje koriscenjem pasivnih solarnih tehnika podrazumeva jednostavnost, cenu i elegantan dizajn.

Vise informacija vezanih za pasivnu solarnu energiju mozete naci ovde.  

SunWize RV Solar Power Systems
2008/12/09,20:41

Energetski sistemi koji proizvode obnovljivu energiju, nezavisnost i slobodu!

Istrazite novi svet sa vasom "kucom na tockovima" sa solarnom energijom. SunWize RV Solar Power Systems ce omoguciti energiju koja vam je potrebna da odete gde god pozelite. Napunite baterije dok uzivate u miru nekog udaljenog kampa. Sa energijom koju daje ovaj sistem izbor je na vama kao i sloboda odlucivanja kuda zelite da odete. RV Solar Power system-i su dizajnirani i napravljeni da izdrze i najsurovije klimatske uslove. Ovi solarni blokovi mogu izdrzati kako letlje tropske vrucine tako i zimske vremenske nepogode i u isto vreme proizvoditi energiju svakodnevno, 365 dana godisnje. Koristite SunWize kalkulator (naci cete ga ovde) da izaberete pogodan sistem za vase potrebe.   

SunWize RV Solar Power System osnovni paketi:

-SWRV-115, 115 W RV Solar System

-SWRV-80, 80 W RV Solar System

-SWRV-55, 55 W RV Solar System

-kontroler i displej od 20 amperi su sastavni deo svih osnovnih paketa 

Prosirite vas sistem bilo kada sa bilo kojim od ovih sistema:

-SWRV-115-Add, 115 W RV Solar Expansion System

-SWRV-80-Add, 80 W RV Solar Expansion System

-SWRV-55-Add, 55 W RV Solar Expansion System

 

Sve ostale informacije u vezi sa ovim proizvodom mozete potraziti ovde.

Solar Power Station (solarna energetska stanica)
2008/12/09,20:36

Za kontinualno punjenje od 100-1000 W

SunWize energetske stanice su kompletne, integrisani solarni energetski sistemi dizajnirani za okruge koji zahtevaju elektricnu energiju intenziteta 12/24/48VDC ili 110-240V, 50/60Hz AC voltaze. Prema NEC standardima, svaka energetska stanica proizvodi sigurnu i obnovljivu energiju. Solarni stroj je blago nagnut na jednu stranu, a takodje je i podesiv tako da moze da proizvede maksimalnu mogucu kolicinu energije. Sistem je postavljen na galvanizovanoj celicnoj strukturi ili na specijalno napravljenim nosacima koji mogu da podnesu najteze uslove kao i duvanje jakih vetrova. SunWize energetske stanice proizvode kontinualnu elektricnu energiju sa akumuliranim zezervama od DC izvora. Ove poptuno integrisan, galvanizovane jedinice koriste DC primarnu energiju za punjenje 12/24/48 VDC pricvrscen akumulator dok se DC ili AC pune energijom sa integralnom izmenjivackom opcijom.

Moguca Hibridna konfiguracija omogucava koriscenje dvostrukog izvora, DC primarnog i AC sekundarnog motora, gde velicina punjenja pravi neprakticnu u energiju uz pomoc samo PV, ili gde je obilna energija skladistena za kriticnu namenu.

Isporucivanje i upotreba

Energetske stanice se u potpunosti sklapaju i testiraju u fabrici pre isporuke, zatim se rastavlja na delove radi lakse iskoruke i potom se dostavlja kupcu na njegov zahtev.  

Garancija

SunWize Power Stations imaju jednogodisnju garanciju za materijale i kvalitet izrade. Solarni blokovi imaju garanciju na 25 godina. Brizljivi izbor komponenata kao rezultat daje zivotni vek ovom proizvodu od preko 25 godina, ali se pri tome moraju menjati baterije na svakih 5 do 10 godina.

Vise informacija o ovom proizvodu mozete dobiti na ovoj adresi. 

 

Stambeni solarni elektricni sistem
2008/12/03,22:08

Zasto da uzmete solarni sistem za vas dom?

Do sada sam pisao o solarnim sistemima koji mogu da zagrevaju vasu kucu ili da snabdevaju pojedine kucne aparate elektricnom energijom koja se dobija transformacijom Sunceve energije. U narednom tekstu cu opisati solarni elektricni sistem koji je dovoljno "snazan" da moze da snabdeva celu kucu elektricnom energijom, ukljucujuci sve kucne aparate i sijalice. 

Mrezni protok struje stambenog solarnog sistema je jeftiniji nego ikad i uz to znacajno redukuje iznos koji placate vasem lokalnom snabdevacu za potrosnju elektricne energije. Ukoliko ne potrosite svu struju koju proizvedete, visak mozete da prodate lokalnim kompanijama koje  trguju elektricnom energijom. Vas stambeni solarni sistem ce proizvoditi obnovljivu, cistu energiju bez sagorevanja fosilnih goriva i ucinice zdravijim vase okruzenje. Solarni elektricni sistemi su tihi, automatizovani, nisu zahtevni sto se tice odrzavanja i ne trose nikakvo drugo gorivo osim suncevih zraka.

Instaliranje ovog sistema ce predstavljati veliki napredak za vas dom ili posao(i to zato sto je proizvodnja solarne energije oslobodjena placanja poreza). Ovaj sistem generise elektricnu energiju i ujedno cuva vas novac, koji mozete da potrosite za nesto drugo osim placanja racuna za struju. Solarni elektricni sistem cuva vas novac tako sto direktno smanjuje vas racun za struju za narednih 25 i vise godina. Ulaganje u ovakav solarni sistem se isplati na duzi vremenski period.

Vise o Stambenim solarnim elektricnim sistemima mozete saznati ovde

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS Powered by LifeType and blog.co.yu